תובנות של הדרך 2, חלק ב'

תיאור הקורס
לאמה זופה רינפוצ'ה אומר:
"האם נצליח לממש את התובנות של הדרך להארה בחיים אלו? התשובה לכך תלויה במידה שבה הצלחנו לפתח בליבנו את שורש הדרך, המסירות וההתמסרות ללאמה. השגת התובנות תלויה בברכת הלאמה, וברכת הלאמה היא תוצאה של התמסרותנו ללאמה. אם יש לנו שורש זה, נוכל להשלים את הדרך, אם לא – לא נוכל לייצר שום תובנות."
אז איך עושים את זה?
לאחר שסקרנו בקורס הקודם את המבוא לנושא זה, ואת הברכות העצומות של התייחסות נאותה ללאמה, נמשיך בקורס זה להכיר גם את הסכנות, שהן העצומות לא פחות, של התייחסות בלתי נאותה ללאמה, וכן נתמקד באספקט הראשון במעלה של המסירות ללאמה, הלא הוא פיתוח האמונה שרואה את הלאמה בצורה טהורה; נלמד על חשיבותה, מדוע ראוי שנפתח אותה, מדוע זה אפשרי שנעשה זאת, ולבסוף: כיצד לעשות זאת בפועל.
דרישות מקדימות
הקורס מיועד לתלמידים שלמדו והשלימו את כל המטלות של קורס תובנות של הדרך 2, חלק א, ויכלול מטלות של שיעורי בית, מדיטציות ופולמוס.
דרישות הקורס כוללות נוכחות בכל השיעורים והשלמת כל המטלות.
 
הקלטות
שיעור 6, חלק א' 20.06.2016
שיעור 6, חלק ב' 21.06.2016
מדיטציה 1: על הנזק הראשון של התייחסות בלתי נאותה ללאמה 10.05.2016
מדיטציה 2: על הנזק השני של התייחסות בלתי נאותה ללאמה 10.05.2016
מדיטציה 3: על החשיבות והברכה של פיתוח אמונה בלאמה 10.05.2016
מדיטציה 4: על החשיבות של התמקדות במעלות של הלאמה 10.05.2016
שיעור 7, חלק א' 21.06.2016
שיעור 7, חלק ב' 21.06.2016
מדיטציה 1: על הנזק השלישי והרביעי של התייחסות בלתי נאותה ללאמה 17.05.2016
מדיטציה 2: על הנזק החמישי של התייחסות בלתי נאותה ללאמה 17.05.2016
מדיטציה 3: על החשיבות של תפיסת הלאמה כבודהה 17.05.2016
מדיטציה 4: ראיות מהכתבים לכך שהלאמה שלנו הוא בודהה 17.05.2016
שיעור 8, חלק א' 23.06.2016
שיעור 8, חלק ב' 24.06.2016
מדיטציה 1: על הנזק השישי מיחס בלתי נאות ללאמה. 23.05.2016
מדיטציה 2: מדוע אנו יכולים לאמן את עצמנו לראות את הלאמה כבודהה. 23.05.2016
מדיטציה 3: התמקדות במעלות הטובות של הלאמה שלנו. 23.05.2016
מדיטציה 4: הלאמות מופיעים בצורות שונות, אך מהותם היא אחת. 23.05.2016
מדיטציה 5: כל הלאמות הם מופע של וג'רדהרה, החוכמה הנשגבה של הדהרמקייה. 23.05.2016
מדיטציה 6: האמונה שלנו בלאמה מביאה אלינו את כל הבודהות. 23.05.2016
שיעור 9, חלק א' 25.06.2016
שיעור 9, חלק ב' 26.06.2016
מדיטציה 1: על הנזק השביעי של התייחסות בלתי נאותה ללאמה 31.05.2016
מדיטציה 2: על הנזק השמיני של התייחסות בלתי נאותה ללאמה 31.05.2016
מדיטציה 3: לא רק שההתמסרות ללאמה חשובה, חשוב גם אופן ההתמסרות. 31.05.2016
מדיטציה 4: ברוב חסדו, וכדי ללמדנו, הלאמה מופיע בפנינו בדמות רגילה ומפגין פגמים. 31.05.2016
מדיטציה 5: הפגמים שהלאמה מפגין הם השלכה של הפגמים שלנו. 31.05.2016
שיעור 10, חלק א' 27.06.2016
שיעור 10, חלק ב' 28.06.2016
מדיטציה 1: מאחר שאיננו מסוגלים לראות את הלאמה בגופו הטהור, הופעתו הרגילה היא חסד שהוא עושה עימנו. 11.06.2016
מדיטציה 2: הראייה הטהורה של הלאמה מגינה על תודעתנו, ומאפשרת השגת הארה במהירות. 11.06.2016
מדיטציה 3: הלאמה מוציא לפועל את העשייה הנשגבה ביותר של הבודהות. 11.06.2016
מדיטציה 4: ההנחה שהלאמה הוא אדם רגיל מובילה לאבסורד. 11.06.2016
מדיטציה 5: הלאמה מתעל לעברנו את מעשיהם הקדושים של הבודהות, כפי שזכוכית מגדלת מרכזת את קרני החמה. 11.06.2016
מדיטציה 6: הלאמה דומה לחבל הצלה שנזרק לעברנו על ידי הבודהות, ושבו אנו אוחזים על ידי התמסרותנו. 11.06.2016