סניאסה - דרך חיים להגשמה עצמית

תיאור הקורס
סניאסה (שפירושה הוא 'תפנית' או 'כניעה מושלמת'), היא שיטה נצחית המובילה להגשמה עצמית, שנוסתה ואומצה בכל קצוות העולם לאורך ההיסטוריה, והיא רלוונטית ביותר גם בימים אלו של העידן המודרני.
מטרת הקורס, המתבסס על ספרו של סוואמי סטיאננדה סרסווטי'סניאסה טנטרה', היא להסביר את המסורות של הסניאסה, מטרתה, השפעותיה, ולציין את התפקיד אותו יכולה הסניאסה למלא בעולם. כמו כן, להראות לאותם אנשים המעוניינים להפוך לסניאסים למה עליהם לצפות, ואילו חיים הם קרוב לוודאי יאמצו.
אין הכוונה ליצור את הרושם שסניאסה היא דרך חיים אליטיסטית. זוהי דרך חיים פנימית, שמטרתה פיתוח אמצעים לחקור, להכיר ולהעיר את מעמקי עצם הווייתם של אותם אנשים ההולכים עליה. זה בתורו מוביל לתובנת טבעו של האדם וכמובן להבנת עצם הקיום.
מעבר ללימוד, תינתן ההזדמנות למשתתפים לתהות בקול רם ולדון ברעיונות הסניאסה והשלכותיה.
דרישות מקדימות
לקורס זה אין דרישות מוקדמות, אין חובת השתתפות בכל השיעורים ולא יינתנו שיעורי בית.
 
חומרי קריאה ותרגול