החזון

חזונה של קבוצתנו הוא להקים בארץ מרכז רוחני בינלאומי, ובצמוד לו מרכז ריטריטים למתרגלים רציניים. במרכז רוחני זה יינתן ייצוג למסורות הרוחניות השונות בעולמנו, כפי שאלה הועברו אלינו על ידי שושלות אוטנטיות.

המרכז מתוכנן לאיזור הנגב, לחזק את הרעיון של הפרחת הנגב מן השורש ולסייע במימושו. המרכז יהווה מוקד לימוד רוחני ותרגול אינטנסיבי, ומקור השראה וצמיחה לתושבי הנגב, המדינה והאזור כולו.

אנו צופים שיהווה אבן שואבת למורים ולדורות רבים של תלמידים רציניים, אנשי הגות ורוח בעלי אוריינטציה ומוטיבציה חיוביים, מן האיזור כולו, ויהווה קטליזטור להשכנת שלום בר-קיימא באיזורנו.
 

(קטעים מתוך לימוד של מורתנו היקרה, לאמה דבורה-הלה, אודות החזון של הקמת המרכז)

"השלום חייב להתפתח תחילה בתוך היחיד. ואני מאמין שאהבה, חמלה ואלטרואיזם הם יסודות השלום. מרגע שתכונות אלו יתפתחו בתוכו של היחיד, הוא או היא יוכלו אז ליצור אוירה של שלום והרמוניה. אוירה זו יכולה להתרחב ולהתפשט מן היחיד אל הרבים, תחילה אל משפחתו, וממנה אל הקהילה, ולבסוף אל העולם כולו."

H.H הדלאי לאמה ה-14