לימוד ותרגול

כל הלימודים מבוססים על-פי הנחייה ותרגום לעברית של לאמה דבורה-הלה, לימוד מהמקור שתורגם לשפתנו כמעשה אומן.