לימוד ותרגול

הלימוד כולו מתורגם כמעשה אומן על ידי לאמה דבורה-הלה ישירות מן המקור לשפתנו.