הזרמת פראנה עם יישום טיפולי

תאור הסדנה
המשתתפים ילמדו ויתרגלו הזרמת פראנה בעזרת הידיים לאיזון פראנה בגוף ומילוי חוסרים.
דרישות מקדימות
הלימוד פתוח לכול, וניתן על בסיס תרומה.