על מגרש הפולמוסים 17 - יום א'

תיאור הקורס
תרגול חופשי.
דרישות מקדימות
ההשתתפות בפולמוס פתוחה לכל התלמידים, של הלימוד הפתוח והמתקדם כאחד.