אירוע אמצע סמסטר - 15/2/20

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:39pm