צה צ'ו - 4/2/20

ימי השיעור: 
שלישי
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm
כיתה: 
האולם הגדול