יום עבודה אמצע סמסטר - 15/2/20

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
1:00pm - 5:00pm