מסיבת סיום סמסטר - 1/3/20

ימי השיעור: 
ראשון
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm
כיתה: 
האולם הגדול