תרגול מדיטציה יומי

מועדי תרגול מדיטציה:  
כל ימות השבוע - אין צורך להירשם.

כל תלמיד יבחר באחת או יותר מבין האפשרויות הבאות:
מדיטציה אישית - האולם הגדול 7:00-8:00 ו/או 8:15-8:45