לאמה צ'ופה 27/11/23

ימי השיעור: 
שני
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm