מסיבת אמצע סמסטר 9/12/23

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
7:00pm - 10:00pm