שיחת אוריינטציה 24/11/23

ימי השיעור: 
שישי
שעות השיעור: 
4:00pm - 5:00pm
כיתה: 
האולם הגדול