קורס טנטרה מס' 6: סקירה של דרך היהלום

תיאור הקורס
בתחילת הקורס נשלים מספר נושאים השייכים עדיין לקורס טנטרה מס' 5.
בהמשך נעבור לתת סקירה כללית של הדרך הטנטרית, על שלביה השונים, עד להארה עצמה. הסקירה תתבסס על טקסט בשם הצגה על הדרכים והרמות של ארבע מחלקות הלימוד של הסוד הגדול, שחובר על ידי מאסטר מונגולי בשם קלקה נגוואנג פלדן Kalka Ngawang Pelden, שחי במאה ה-19, וכן נסתמך רבות על חיבורו של ג'ה צונגקאפה, הספר הגדול של השלבים בדרך המילה הסודית.
דרישות מקדימות
הקורס מיועד לתלמידים שקיבלו את החניכה הטנטרית במוע"ר והשלימו את כל המטלות של קורס טנטרה מס' 5. הקורס יכלול מטלות של שיעורי בית, מדיטציות ופולמוס.
דרישות הקורס כוללות נוכחות בכל השיעורים והשלמת כל המטלות.