קורס טנטרה מס' 8: סדהנה - להגיע אל המלאך

 
תיאור הקורס
לאחר קבלת החניכה לתרגול של מלאך היהלום, נתחיל בסמסטר זה את הלימוד על הסדהנה של וג'רה יוגיני. התלמידים יקבלו תרגום עדכני של הסדהנה לעברית, בליווי מעבר ראשון וכללי על הסדהנה, תוך דגש על החוויה האישית של התרגול, וזאת כהקדמה לדיון מפורט ומעמיק שאותו נעשה במהלך מספר קורסים, החל מסתיו 2017. הלימוד יכלול גם את הסדהנה המקורית של נארופה.
לאחר שלמדנו על שנים-עשר המבחנים ה"קטנים" שהביאו את נארופה סופסוף לפגוש את מורהו, טילופה, ולאחר שהתנסינו בחניכות של מאסטר טילופה הגדול, נמשיך בסמסטר זה ונעבור על שנים-עשר המבחנים הגדולים שבהם ניסה טילופה את תלמידו, ושאפשרו את העברת הלימוד הטנטרי המתקדם ממורה טנטרי ענק לתלמידו המהולל, ועל לקחיהם של אלו לגבינו.
דרישות מקדימות
הקורס מיועד לתלמידי מוע"ר שקבלו חניכה טנטרית לתרגול של וג'רה יוגיני, ואשר השלימו את כל המטלות של קורס טנטרה מס' 7 ואת כל שאר הדרישות ללימוד זה. הקורס יכלול מטלות של שיעורי בית, מדיטציות ופולמוס.
דרישות הקורס כוללות נוכחות בכל השיעורים והשלמת כל המטלות.