העמקה בנדרים באמצעות כתיבה יוצרת

תיאור הקורס
נשתמש בכתיבה לשם תיאור מצבים שבהם הנדרים ישימים, ואיך שמירה או אי-שמירה של הנדרים יכולה להשפיע על חיינו.
הכוונה להשתמש במה שייכתב לעזור בהסבר הנדרים והתוצאות הקארמיות של שמירה / אי שמירה שלהם באמצעות סיפורים.

דרישות מקדימות
לקורס זה אין דרישות מקדימות.
הקלטות
שיעור 1 06.09.2015
שיעור 2 06.09.2015
שיעור 3 06.09.2015
שיעור 4 06.09.2015
שיעור 5 08.09.2015
שיעור 8 08.09.2015
שיעור 9 08.09.2015