מניעת שימוש לרעה בכוח ומעמד בקהילה רוחנית

תיאור הקורס
סדרה זו של שיחות מוקדשת לנושא של כוח ומעמד והסכנה של שימוש לרעה באלו, עם דגש מיוחד על נושאים אלו בהקשר של קהילה רוחנית. אנו שומעים רבות על אנשים המגיעים לעמדות של כוח ועושים בהן שימוש לרעה, בתחום של כספים, ניצול מיני, העדפות, אפליה – דברים שגורמים הרבה צער וכאב ליחידים בקהילה, ולקהילה כולה. זה נכון בכלל בחיינו, ולצערנו הרב, זה קורה לא מעט גם במרכזים רוחניים. שם הבעיה כאובה במיוחד, שכן אנשים נותנים אמון רב במוריהם ונציגיהם, ובכך גם נותנים להם הרבה כוח. מעילה באמון זה עלולה לגרום לנזק עצום לדרכם הרוחנית של חברי הקהילה, ואף להרוס את הקהילה עצמה. למעננו אנו ולמען כל היצורים שנסמכים עלינו, חשוב שנקדיש מאמץ ללמוד נושא זה לעומקו, להכיר את הסכנות שאורבות בדרך, ולהימנע מנפילה במקומות שבהם אחרים נפלו.
הקלטות
שיעור 1 הסכנה של שימוש לרעה בכוח ומעמד בקהילה רוחנית 28.11.2017
שיעור 2 השפעתן של שמונה מחשבות ארציות על ניצול לרעה של כוח ומעמד 07.12.2017
שיעור 3 נדרי בודהיסטווה כאנטידוט לשימוש לרעה בכוח ובמעמד 14.03.2018
שיעור 4 זוהי הראשונה מבין שתי שיחות העוסקות במספר נקודות חשובות בהקשר של מניעת שימוש לרעה בכוח ומעמד, בהתבסס על הלימוד של ג'ה צונגקאפה הגדול על שלמות המוסר, מתוך ספרו המהולל "הארת הכוונה האמיתית". 30.07.2018
שיעור 5 זוהי השיחה השנייה שעוסקת בנקודות חשובות נוספות בהקשר של מניעת שימוש לרעה בכוח ומעמד, בהתבסס על הלימוד של ג'ה צונגקאפה בספרו המהולל "הארת הכוונה האמיתית". 30.07.2018
תמלילי שיעור
שיעור 1 15.01.2018
שיעור 2 23.01.2018
שיעור 3 14.03.2018