אֶוָואם Ehvam

אֶוָואם - מרכז רוחני בינלאומי לשלום

"שלום בעולם חייב להתפתח משלום פנימי. שלום אינו רק העדר אלימות. שלום הוא, בתפיסתי, מופע של חמלה אנושית".
"לא נוכל להשיג שלום בעולם החיצוני, כל עוד לא עשינו שלום עם עצמנו".

(ה"ק הדלאי לאמה ה-14)

רקע כללי אודות אֶוָואם

אֶוָואם הוא מרכז רוחני בינלאומי לשלום אשר יוקם בחבל הערבה התיכונה, בישראל. הקרקע להקמת המרכז, בלב מדבר, נמצאת עתה בתהליך רכישה ואישורים מול הגופים הממשלתיים הרלוונטיים.
תכנית ההקמה של המרכז פרושה על פני שנים, ותתבצע בשלבים. מועד תחילת ההקמה מתוכנן לשנת 2018.
לכשיקום, המרכז יהיה פתוח לכל הדתות והמסורות הרוחניות מבוססות המוסר והחמלה, ויוכל להוות את הגשר לסיום הסכסוך רב השנים והבאת השלום המיוחל לאזור.

פעילות המרכז תתבסס על חמישה ענפים עיקריים:

  • מכללה ללימוד ולתרגול רוחני, כולל מורים בינלאומיים ותלמידים מכל העולם, שבה ילמדו מסורות רוחניות שונות באופן רציני ומעמיק.
  • מרכז לפעילויות וכנסים בנושאי דו-קיום בין-לאומי ושלום.
  • מרכז ריטריטים לקבוצות וליחידים אשר יהיו מעוניינים להעמיק בתרגול הרוחני שלהם. במקום יוקמו כמה עשרות בקתות ריטריט מבודדות.
  • אשרם פלורליסטי; מרכז לאירוח סדנאות קצרות טווח, בתנאי פנימייה.
  • מגורים לנזירות ולנזירים, שעובדים על התפתחותם הרוחנית ומשרתים במקום.

חזון אֶוָואם

אנו מאמינים שהשגת שינוי משמעותי בעולם מתחילה בשינוי פנימי בליבו ובתודעתו של היחיד, ולכן המרכז מיועד להיות מוקד ללמידה ותרגול מעמיקים של מסורות רוחניות אותנטיות, השואפות להמעיט את סבלם של האנשים בעולמנו ומכוונות להגברת אושרם, ואשר מבוססות על שמירת המוסר, פיתוח החמלה והחוכמה וסגולות נעלות אחרות, ויישומם של אלו לטובת תושבי האזור והעולם כולו.

המרכז יהווה בית חם, מזמין ומואר לאלה החפצים לשרת את החברה, את הסביבה, את הקהילה ואת העולם, ולהתפתח למדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר, תוך חיפוש אחר חופש, אמת ופתיחת הלב.
לצד המרכז יוקם מתחם שיאפשר למתרגלים מתקדמים התבודדות (ריטריט) לתקופות קצרות או ארוכות, לשם השגת תובנות ועוצמה פנימית שתאפשר להם פעולה רחבת טווח המשפיעה על העולם.
המרכז יפעל ליצירת הרמוניה ושמחה בקרב כל הבאים בשעריו ויקבל בברכה, בידידות-אמת ובפתיחות, תלמידים מכל דת, מסורת רוחנית, גזע או מין.
באופן התנהלותו, יהווה המרכז דוגמה ומופת של קבוצה מגוונת החיה בשלום, בהבנה ותמיכה הדדית, תוך שהיא מעצימה את חבריה, ופועלת ליצירת חברה מוסרית והרמונית, ותוך שיתוף פעולה עם גופים אחרים, להשכנת שלום בין בני האדם.

המרכז יפעל כמלכ"ר ומרבית הלימוד והתרגול בו יינתנו חינם אין כסף, למעט הוצאות קיום ותפעול. בתמורה התלמידים במרכז יתחייבו לעבודה מעמיקה ורצינית, השלמת כל מטלות הלימוד וסיוע בהפעלת המרכז.
ההכנסות שיתקבלו מתרומות, וכן מפעילויות מסוימות שיתקיימו בתשלום, ישמשו אך ורק לכיסוי הוצאות, ולהמשך הפעלתו ופיתוחו של המרכז לאורך זמן.

ניתן לסייע בהקמת המרכז וכל סכום יתקבל בברכה רבה. לתרומה לחצו כאן.

לפרטים נוספים: www.ehvam.org