איך אפשר לעזור

חזון העמותה מתממש בשני שלבים עיקריים, וניתן לעזור בדרכים שונות:

שלב א' - בניית 'מרכז רוחני ערבה' (מוע"ר)

בשלב א' בנינו את 'מרכז רוחני ערבה' (מוע"ר), שפועל כיום באורחן 'מואה נווה מדבר'.

Current structures in Moa

בתמונה ניתן לראות את המתאר הנוכחי של אורחן 'מואה נווה מדבר'. כחלק מתהליך הקמת הפרויקט בנינו את המבנים המסומנים בירוק.

הקמת המרכז ותפעולו השוטף היו, ועדיין, כרוכים בהוצאות רבות.

ניתן לסייע בתרומה כספית, וכל סכום - יקל על הפרויקט ויתקבל בברכה רבה. לתרומה לחצו כאן.

 

שלב ב' – 'אוום (Ehvam), מרכז רוחני בינלאומי לשלום'

על פי חזונה של לאמה דבורה-הלה, התחלנו בשלבי הקמה ראשונים של מרכז רוחני בינלאומי לשלום.

המרכז יהווה בית חם, מזמין ומואר לאלה החפצים לשרת את החברה, את הסביבה, את הקהילה ואת העולם, ולהתפתח למדרגה הרוחנית הגבוהה ביותר, תוך חיפוש אחר חופש, אמת ופתיחת הלב.
השלב הראשון של הקמת המרכז מתוכנן להסתיים בשנת 2021.

ייעודו העיקרי של המרכז הרוחני הבינלאומי לשלום הוא לפעול לכינון שלום בר קיימא במזרח התיכון, ובכך לתרום תרומה משמעותית לשלום בעולמנו.
אנו מאמינים שהשגת שינוי משמעותי בעולם מתחילה בשינוי פנימי בליבו ובתודעתו של היחיד, ולכן המרכז מיועד להיות מוקד ללמידה ותרגול מעמיקים של מסורות רוחניות אותנטיות, השואפות להמעיט את סבלם של האנשים בעולמנו ומכוונות להגברת אושרם, ואשר מבוססות על שמירת המוסר, פיתוח החמלה והחוכמה וסגולות נעלות אחרות, ויישומם של אלו לטובת תושבי האזור והעולם כולו.

לצד המרכז יוקם מתחם שיאפשר למתרגלים מתקדמים התבודדות (ריטריט) לתקופות קצרות או ארוכות, לשם השגת תובנות ועוצמה פנימית שתאפשר להם פעולה רחבת טווח המשפיעה על העולם.
המרכז יפעל ליצירת הרמוניה ושמחה בקרב כל הבאים בשעריו ויקבל בברכה, בידידות-אמת ובפתיחות, תלמידים מכל דת, מסורת רוחנית, גזע או מין.
באופן התנהלותו, יהווה המרכז דוגמה ומופת של קבוצה מגוונת החיה בשלום, בהבנה ותמיכה הדדית, תוך שהיא מעצימה את חבריה, ופועלת ליצירת חברה מוסרית והרמונית, ותוך שיתוף פעולה עם גופים אחרים, להשכנת שלום בין בני האדם.

המרכז יפעל כמלכ”ר ומרבית הלימוד והתרגול בו יינתנו חינם אין כסף, למעט הוצאות קיום ותפעול. בתמורה התלמידים במרכז יתחייבו לעבודה מעמיקה ורצינית, השלמת כל מטלות הלימוד, וסיוע בהפעלת המרכז.
ההכנסות שיתקבלו מתרומות וכן מפעילויות מסוימות שיתקיימו בתשלום, ישמשו אך ורק לכיסוי הוצאות, ולהמשך הפעלתו ופיתוחו של המרכז לאורך זמן.
 

Ehvam planned area
בתמונה לעיל ניתן לראות את האיזור והקרקע שהוקצו לנו לבנייה.עלות הפרויקט היא כ-60 מיליון ₪ ולשם כך אנו עמלים על קמפיין בינלאומי לגיוס תרומות.

כל תרומה תתקבל בברכה. לתרומות אונליין לפרוייקט זה ניתן ללחוץ כאן.

 
מי ייתן וכל מרכז רוחני 
ישגשג וימלא באנשים 
הלומדים וקוראים 
בכתבים הקדושים.

מי ייתן וקהילות רוחניות 
יחיו תמיד באחווה,
וישיגו את המטרות הנשגבות 
שלשמן הן קיימות.


מאסטר שנטידווה
המדריך ללוחם הרוח 10.42
תרגום לעברית: לאמה דבורה-הלה