מפגשי העשרה לאורחים 13

מפגשי ההעשרה לאורחים יכללו סרט או הרצאה.
תכני המפגשים יפורטו בהמשך.