צה צ'ו - 17/11/18

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm
כיתה: 
האולם הגדול