יום עבודה סוף סמסטר

ימי השיעור: 
ראשון
שעות השיעור: 
1:00pm - 5:00pm