סדנה בנושא גיוס תרומות - 8/12/18

תאור הסדנה

גיוס כספים המודרני הינו תהליך רחב ורב משמעות לארגון. ארגונים המצליחים ביותר בגיוס משאבים הינם הארגונים בהם כל חברי הארגונים הם חלק מן המאמץ המשותף. ארגון שכזה נקרא "ארגון מגייס". בסדנה נערוך סקירה קצרה על מהו גיוס כספים, ברמה הארגונית וברמה הפרטנית. הסדנה נועדה לתת היכרות ראשונית עם צורת החשיבה של תהליך גיוס כספים, כלים פרקטיים ומה כל אחד ואחת מאתנו יכולים לתרום למאמץ גם לצרכי הקהילה וגם לצרכי גיוס כספים פרטני.

דרישות מקדימות
​הלימוד פתוח לכול, ויינתן על בסיס תרומה.