סדנה מתקדמת לעריכת אודיו

תאור הסדנה
בחופשת הקיץ היו שינויים בניהול עריכות האודיו ובעקבות השינויים ניאלץ לשנות ולהקפיד יותר באופן העריכה.
לשם כך נקיים סדנה לעריכה מתקדמת וכל העורכים מתבקשים להשתתף בה.

דרישות מקדימות
הסדנה מיועדת לעורכי אודיו.