יום עבודה אמצע סמסטר

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
1:00pm - 5:00pm