סדנת יאנטרה יוגה עם טיגרן ורויטל אבוביאן 17/11/18

תאור הסדנה
אחת המשמעויות של המילה יאנטרה היא תנועת הגוף. ביאנטרה יוגה אנו משתמשים בתנועה על מנת לתאם ולכוון את תנועת האנרגיה החיונית שלנו. השם המקורי של יאנטרה יוגה בטיבטית הואNyida Khajor  "איחוד השמש והירח”. הידע נשמר ללא שינויים ופרשנויות והגיע עד לזמננו תודות למורה הראשי שומר המסורת Chogyal Namkhai Norbu שחשף לראשונה את היאנטרה יוגה למערב בשנות השבעים.
דרישות מקדימות
הלימוד פתוח לכול, ויינתן על בסיס תרומה.