צוק - 3/2/19

ימי השיעור: 
ראשון
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm
כיתה: 
האולם הגדול