נסיעה לקבל את פני הלאמה וארוע אמצע סמסטר 14 - 9/2/19

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
4:00pm - 11:39pm