נסיעה לקבל את פני הלאמה וארוע אמצע סמסטר 14 - 9/2/19