יום עבודה אמצע סמסטר 14 - 9/2/19

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
9:00am - 1:00pm