צוק - 3/5/19

ימי השיעור: 
שישי
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm
כיתה: 
האולם הגדול