אירוע אמצע סמסטר - 18/5/19

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:39pm