צה צ'ו - 29/5/19

ימי השיעור: 
רביעי
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm
כיתה: 
האולם הגדול