דילמות בנתינה

תאור הסדנה
הסדנה עם אשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי תעסוק בנושא דילמות בנתינה.

דרישות מקדימות
הלימוד פתוח לכול, וניתן על בסיס תרומה.