יום עבודה אמצע סמסטר - 18/5/19

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
1:00pm - 5:00pm