STORYTELLING וצילום בסלולר

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
9:30am - 12:30pm
כיתה: 
האולם הגדול
תאור הסדנה
זוהי סדנה חד פעמית המבקשת להקנות לכל אחד מאתנו עקרונות מפתח פשוטים לצילום סטילס ו-וידאו וליצירת הקשר סיפורי אטרקטיבי לצורך שימוש ברשתות החברתיות.
נקודת ההנחה של הסדנה היא שרובנו מתעדים ממילא בטלפון הנייד. בזכות מודעות למספר עקרונות והדגשים, נוכל לייצר במינימום מאמץ תמונות וקטעי וידאו אטרקטיביים יותר ומעוררי עניין.
בצירוף הקשר נכון, תמונות וקטעי וידאו אלו יוכלו לשרת אותנו בהפצת אירועי ותכני פעילותנו, וכך לקרב תלמידים פוטנציאליים ותורמים פוטנציאליים, שירצו גם.
דרישות מקדימות
הלימוד פתוח לכול, וניתן על בסיס תרומה.
יש להגיע עם טלפון נייד טעון, עם מקום פנוי לצילום סטילס ווידאו.