מסיבת סיום סמסטר - 1/6/19

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
6:45pm - 11:59pm
כיתה: 
האולם הגדול