מסיבת סיום סמסטר 14 - 24/2/19

ימי השיעור: 
ראשון
שעות השיעור: 
7:00pm - 11:59pm