מפגש קהילה - 18/5/19

ימי השיעור: 
שבת
שעות השיעור: 
5:00pm - 6:00pm
כיתה: 
האולם הגדול